Registruj sa s kódom triedy

Kód triedy dostanete od svojej učiteľky. Ak by bol akýkoľvek problém s registráciou neváhajte nás kontaktovať.

Registruj sa bez kódu triedy

Ak si kód triedy nedostal od svojej pani učiteľky, môžeš sa registrovať aj bez neho. Ak ho dostaneš neskôr, budeš sa môcť do svojej triedy zaradiť aj potom.